• ไม้มะค่าแปรรูป
  • ไม้ประดู่แปรรูป
  • ไม้สักแปรรูป
  • ไม้แดงแปรรูป
ลูกนอนลูกบันได
ลูกบันไดไม้มะค่า
 หนา  กว้าง  ยาว  ราคา/แผ่น
1 1/2 นิ้ว  12 นิ้ว (30ซม) 1.0 เมตร  1,300 /ตัว
1 1/2 นิ้ว  12 นิ้ว (30ซม) 1.20 เมตร  1,500 /ตัว
1 1/2 นิ้ว  12 นิ้ว (30ซม) 1.50 เมตร  1,990 /ตัว
1 1/2 นิ้ว  12 นิ้ว (30ซม) 2 เมตร  2,600 /ตัว
2 นิ้ว  12 นิ้ว (30ซม) 1.2 เมตร  2,100 /ตัว
2 นิ้ว  12 นิ้ว (30ซม) 1.5 เมตร  2,600 /ตัว
2 นิ้ว  12 นิ้ว (30ซม) 2 เมตร  3,500 /ตัว
 ลูกตั้ง ลูกบันได
ลูกตั้ง ลูกบันไดไม้มะค่า
 หนา  กว้าง  ยาว  ราคา/แผ่น
1 นิ้ว  8 นิ้ว 1.0 เมตร  590 /ตัว
1 นิ้ว  8 นิ้ว 1.20 เมตร  700 /ตัว
1 นิ้ว  8 นิ้ว 1.50 เมตร  1,300 /ตัว
เสาบันได ราวบันได
ลูกกรงบันได
ไม้มะค่าหลายขนาด
 หนา  กว้าง  ยาว  ราคา/แผ่น
(เสา) 4นิ้ว  4 นิ้ว 1.20 เมตร  1,400 /ตัว
(ราว) 2 นิ้ว  4 นิ้ว 2 เมตร 1,100 /ตัว
(ลูกกรง) 2 นิ้ว  2 นิ้ว 1.50 เมตร  400 /ตัว
 ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาโดยไม่แจ้งล่วงหน้า
Content 2
ลูกนอนลูกบันไดไม้สัก
ลูกบันไดไม้มะค่า
 หนา  กว้าง  ยาว  ราคา/แผ่น
1 1/2 นิ้ว  12 นิ้ว (30ซม) 1.0 เมตร  1,650 /ตัว
1 1/2 นิ้ว  12 นิ้ว (30ซม) 1.20 เมตร  2,000 /ตัว
1 1/2 นิ้ว  12 นิ้ว (30ซม) 1.50 เมตร  2,500 /ตัว
1 1/2 นิ้ว  12 นิ้ว (30ซม) 2 เมตร  3,300 /ตัว
2 นิ้ว  12 นิ้ว (30ซม) 1.0 เมตร  2,200 /ตัว
2 นิ้ว  12 นิ้ว (30ซม) 1.2 เมตร  2,700 /ตัว
2 นิ้ว  12 นิ้ว (30ซม) 1.5 เมตร  3,300 /ตัว
2 นิ้ว  12 นิ้ว (30ซม) 2 เมตร  4,500 /ตัว
 ลูกตั้ง ลูกบันไดไม้สัก
ลูกตั้ง ลูกบันไดไม้มะค่า
 หนา  กว้าง  ยาว  ราคา/แผ่น
1 นิ้ว  8 นิ้ว 1.0 เมตร  750 /ตัว
1 นิ้ว  8 นิ้ว 1.20 เมตร  900 /ตัว
1 นิ้ว  8 นิ้ว 1.50 เมตร  1,100 /ตัว
1 นิ้ว  8 นิ้ว 2.00 เมตร  1,480 /ตัว
เสาบันได ราวบันได
ลูกกรงบันไดไม้สัก
ไม้มะค่าหลายขนาด
 หนา  กว้าง  ยาว  ราคา/แผ่น
(เสา) 4นิ้ว  4 นิ้ว 1.20 เมตร  1,400 /ตัว
(ราว) 2 นิ้ว  4 นิ้ว 2 เมตร 2,300 /ตัว
(ลูกกรง) 2 นิ้ว  2 นิ้ว 1.50 เมตร  550 /ตัว
 ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาโดยไม่แจ้งล่วงหน้า
Content 4
 
  0810481985
 
 
 สถิตผู้เข้าชมเว็บไซต์
        
Copyright ©2011 by A2A www.khuykhong.com All rights reserved