ธนาคารกสิกรไทย
  ชื่อบัญชี ร้าน เอ ทู เอ โดยนายฉัตรชัย บุญป้อง
  สาขา เซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น
  เลขที่บัญช871-2-13282-6

  ธนาคารกรุงเทพ
  ชื่อบัญชี ร้านเอทูเอ
  สาขา เซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น
  เลขที่บัญช546-7-09165-7
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  ชื่อบัญชี ร้าน เอ ทู เอ
  สาขา ถนนมะลิวัลย์
  เลขที่บัญช173-1-54142-4
แจ้งการชำระค่าสินค้า

  ท่านสามารถแจ้งการชำระค่าสินค้าได้ 2 ช่องทางดั้งนีั้
  ช่องทางที่ 1
      โทรศัพท์แจ้งได้ที่ 081-0481985

      1. ชื่อลูกค้า
      2. แจ้งธนาคารที่โอน
      3. เวลาที่โอน
      4. จำนวนเงินที่โอน

  ช่องทางที่ 2
      1. ถ่ายรูป หรือ สแกน สลิป ATM หรือ ใบนำฝากองท่าน
      2. ส่งมาที่ chatchaib9955@gmail.com รายละเอียดในการส่ง ชื่อ เบอร์โทรท่านลูกค้า

ช่องทางที่ 3
      1. ถ่ายรูป สลิป ATM หรือ ใบนำฝากองท่าน
      2. ส่งมาที่ ID Linr bermch รายละเอียดในการส่ง ชื่อ เบอร์โทรท่านลูกค้า