ราคา 45,000 บาท
 คุณภาพใช้งานแล้วตามสภาพ
 ขนส่ง ถึงที่คิดราคาตามระยะทาง
 (คุยกับเรา)
 การจ่ายค่าสินค้า
 มัดจำค่า สินค้า + ค่าส่ง 70%
 30% เมื่อรับสินค้า
 
081-0481985
ตู้คอนเทนเนอร์  
 
  ตู้คอนเทนเนอร์
 ราคา 80,000 บาท
 คุณภาพใช้งานแล้วตามสภาพ
 ขนส่ง ถึงที่คิดราคาตามระยะทาง
 (คุยกับเรา)
 การจ่ายค่าสินค้า
 มัดจำค่า สินค้า + ค่าส่ง 70%
 30% เมื่อรับสินค้า
 
081-0481985